Co ma na celu superwizja oraz kto ją przeprowadza?

Posted on 27/02/2018 9:15am

Jedną z rodzajów pomocy terapeutycznej, która mogłaby być stosowana przez psychoterapeutów w ośrodkach odwykowych jest tego typu, która ponadto może rozwijać umiejętności zawodowe psychoterapeuty, który zgłosił konkretny problem swojemu w większym stopniu doświadczonemu koledze.


superwizja
Author: Rio Mare
Source: Rio Mare
To on, jako superwizor, dokonuje wyboru postaci prowadzenia procesu pod nazwą superwizja. Ma ona za zadanie analizę prowadzonej psychoterapii i skupia się na lepszym zrozumieniu diagnozy. Zadaniem superwizora jest również pomoc w badaniu przez psychoterapeutę przestrzeni, która jest powiązana z taką psychoterapią. Technika ta mogłaby być przeprowadzana w postaci indywidualnych spotkań albo w czasie terapii grupowej. Praca superwizyjna powinna koncentrować się na lepszym zrozumieniu diagnozy, procesu psychoterapeutycznego czy też takich zjawisk jak między innymi opór czy przeniesienie. Ważne jest także poddanie refleksji. Niezwykle istotna przez wzgląd na poziom skomplikowania różnorodnych zjawisk intrapsychicznych jest też obserwacja danego przypadku.


Sam proces ma charakter edukacyjny i ma pomóc psychoterapeucie w poprawnym zrozumieniu procesu psychoterapeutycznego. Podczas przeprowadzania superwizji, taki zdobywający zawodową wiedzę psycholog nazywany jest jako superwizant. Zgłasza on taką sprawę do superwizora, czyli psychoterapeuty, który ma już o wiele bardziej znaczące doświadczenie. Jego rolą nie jest udzielanie rad ani nie jest jego obowiązkiem rozwiązanie danego problemu. Powinien natomiast dopomóc lepiej zrozumieć konkretnego pacjenta, jeżeli dla psychologa, który prowadzi taki przypadek jest to zbyt trudne.


Powiększa się wtedy samoświadomość w pracy zawodowej a także jakość świadczonych przez niego usług. Superwizant decydujący się na superwizję dba o klasę swoich świadczeń i chce się dalej rozwijać.

Tags: żel, terapeuta, rozwiązanie, jakość, problem