Czym jest choroba Stargardta, której osoby może dotyczyć oraz jakie ma symptomy?

Posted on 21/09/2018 7:23am

Jeżeli na środku pola widzenia pojawi się ciemniejsza plamka albo zauważymy tzw. mroczki albo zamglone punkty, mogłoby to oznaczać pojawienie się przypadłości związanych z siatkówką oka.


ząb
Do innych objawów zalicza się bardzo dokuczliwy ból oka i np. zamglone postrzeganie.


Jeśli zaobserwujemy takie symptomy, musimy bezzwłocznie skonsultować się z okulistą. Siatkówka oka to przezroczysta i cienka błona, która pokrywa wnętrze gałki ocznej. Są w tamtym miejscu neurony będące początkiem drogi, jaką pokonuje bodziec wzrokowy, a który dociera za pomocą nerwów wzrokowych do mózgu. Główna część siatkówki oka to plamka żółta. Specyficzność budowy siatkówki oka sprawia, że najczęściej choroby siatkówki oka tyczą się jej części centralnej. Symptomy te mogą objawiać się poprzez stopniowe lub niespodziewane pogorszenie wzroku w centralnej części widzianego obrazu, słabszy kontrast albo (na tej stronie) wysycenie barw. Jako że takie choroby dotyczą tylko jednego oka, mogą być przez długi czas niezauważone przez pacjenta. Dlatego też profilaktycznie powinno się przeprowadzać samokontrolę poprzez oglądanie jakichkolwiek przedmiotów na zmianę przez jedno oko.


Najpopularniejszą przyczyną występowania chorób siatkówki oka są zmiany zwyrodnieniowe, które mogą być wywołane nabytą albo (link) wrodzoną wadą wzroku. Odmienną przyczyną mogą być choroby ogólnoustrojowe, np. cukrzyca czy też nadciśnienie tętnicze. Kolejną przyczyną mogą być zmiany pozapalne. Są różne choroby siatkówki oka, przykładowo choroba Stargardta i pojawia się u dzieci albo młodych ludzi.


Jest to nieuleczalna dolegliwość, jaka polega na stopniowym pogarszaniu się centralnej ostrości wzroku, a pierwsze symptomy występują u osób w wieku 7-19 lat. Obecnie nie ma metod zupełnego wyleczenia takiej choroby. Trzeba być pod stałą opieką okulisty.

Tags: oczy, żel, czas, cukrzyca, lek