Kto mógłby studiować pielęgniarstwo i czy jest to ciężki kierunek szkoły wyższej?

Posted on 06/05/2020 8:40am

Dowolna osoba, która pragnie w swojej pracy zawodowej pomagać innym ludziom, może wybrać właściwy kierunek szkoły wyższej. Na tym kierunku słuchacze szkół wyższych uczą się mnóstwa przedmiotów.
Są to przykładowo fizjologia, patologia, genetyka (badania prenatalne warszawa) czy mikrobiologia.


zdrowe śniadanie
Author: AnnieAnniePancake
Source: http://www.flickr.com


Studia pierwszego stopnia na wydziale pielęgniarstwo przewidziane są dla osób, które swoją przyszłość pragną związać z zajęciem pielęgniarki. Absolwent po ukończeniu studiów uzyskuje tytuł zawodowy licencjata pielęgniarstwa. Da mu on możliwość do samodzielnej praktyki pielęgniarskiej i do zaczęcia studiów magisterskich. Umiejętności uzyskane przez absolwenta są uznawane w państwach Unii Europejskiej i przygotowują go do pielęgnacji osoby chorej lub z niepełnosprawnością, wykonywania badań diagnostycznych i do nawiązywania współpracy w zespołach opieki zdrowotnej.


Nauczanie na tego typu wydziale studiów odbywa się w formie wykładów, ćwiczeń oraz zajęć praktycznych. Prowadzone te lekcje są przez wyszkoloną kadrę naukowo-dydaktyczną. Uczelnie przeważnie dysponują dobrze wyposażonymi laboratoriami i pracowniami, gdzie studenci mogą zdobywać i udoskonalać swe umiejętności zawodowe. Zajęcia praktyczne studenci odbywają w uznawanych placówkach zdrowotnych i dzięki temu słuchacze szkół wyższych zapoznają się z pracą w zawodzie. Słuchacze na tym kierunku muszą zaliczyć 275 godzin edukacji podstaw pielęgniarstwa oraz 75 h z podstawowej opieki zdrowotnej. Ponadto na takich studiach, studenci uczą się dietetyki. Poznają także zagadnienia w zakresie chorób wewnętrznych oraz pielęgniarstwa internistycznego. Uczą się jeszcze pediatrii oraz pielęgniarstwa pediatrycznego a także chirurgii oraz pielęgniarstwa chirurgicznego.
Pielęgniarstwo to nie jest kierunek łatwy i żąda od swoich studentów dużo zaangażowania oraz konsekwencji. Przyszłość ukaże, że wybór wydziału był jednak celny, a wykonywanie takiego zawodu daje wiele zadowolenia

Tags: dietetyk, ćwiczeń, pomoc, osoby, zakład