Psychotesty dla profesjonalnych kierowców

Posted on 07/04/2018 12:00am

Psychotesty dla profesjonalnych kierowców mają przede wszystkim na celu zapewnienie jak największego bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Badania realizowane są przez uprawnionego do orzekania psychologa w pracowni psychologicznej.


Jakiekolwiek badania psychotechniczne Warszawa składają się z części papierowej, oraz części technicznej z wykorzystaniem aparatury do badań psychologicznych.


Czynione są standardowo polecane badania papierowe do oceny zdolności psychotechnicznych, do testu inteligencji, oceny koncentracji, podzielności i przerzutności uwagi, oceny predyspozycji do czynienia nużącej pracy, narastania zmęczenia, działania w warunkach napięcia, diagnostyki kluczowych działań psychicznych, diagnozy prędkości i precyzji dostrzegania, także wyobraźni przestrzennej, diagnostyki predyspozycji technicznych, oceny szybkości i staranności działania i myślenia, diagnozy skupiania uwagi.


Wykonywana jest także ocena świadomości, również diagnoza pułapu lęku. Psycholog uprawniony używa zróżnicowanych zbiorów testów i strategii badania, jednakże w odcinku ustalonym przez metodykę badań psychologicznych kierowców.


Większość badań psychologicznych jest realizowanych na podstawie skierowania od pracodawcy, policji, lub lekarza.


Psychotechnika Targówek szacuje predyspozycje intelektualne, ruchowe i psychologiczne kierowców.


Badanie psychotechniczne zamyka się liczeniem i interpretacją rozwiązań, także przedstawieniem ich osobie badanej razem z wydaniem orzeczenia, względnie zaświadczenia psychologicznego o braku, lub istnieniu przeciwwskazań psychologicznych do pracy na wyznaczonym stanowisku.

Tags: Warszawa, Psycholog, cena, testy, lęk